Borovo Brdo, Kočani - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 42° 4' 34"
kinh độ: E 22° 25' 5"
Đất Nước: Kočani, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
ánh sáng cường độ mưa phùnánh sáng cường độ mưa phùn
nhiệt độ hiện tại: 12.3° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 87%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
- Skopje
- Skopje International Airport [SKP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!