Borda, Madhya Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
  vĩ độ: N 22° 55' 42"
  kinh độ: E 77° 38' 45"
  Đất Nước: Madhya Pradesh, Ấn Độ (IN)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 25.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 36%
  áp lực: 1014 hPa
  Các sân bay
  - Raja Bhoj International Airport [BHO]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!