Bol’shoye Yur’yevo, Orjol - Nga (RU)
Nearby
vĩ độ: N 53° 9' 3"
kinh độ: E 35° 14' 21"
Đất Nước: Orjol, Nga (RU)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 0.05° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 96%
áp lực: 1022 hPa
Các sân bay
- Oryol Yuzhny Airport [OEL]
- Brjansk [BZK]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Bol%E2%80%99shoye%2BYur%E2%80%99yevo%2BOrjol%2BNga%2BRU&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!