Black Brook, New Brunswick - Canada (Gia Nã Đại) (CA)
Nearby
vĩ độ: N 46° 40' 0"
kinh độ: W 65° 46' 55"
Đất Nước: New Brunswick, Canada (Gia Nã Đại) (CA)
dân số: NA
Tuyết rơi nhẹTuyết rơi nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 1.47° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 96%
áp lực: 1022 hPa
Các sân bay
- Miramichi Airport [YCH]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!