Bezgaštevo, Berovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 22.3° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 39%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!