Berovo, Berovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 41° 42' 11"
kinh độ: E 22° 51' 28"
Đất Nước: Berovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: 13,847
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 9.75° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 73%
áp lực: 1021 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!