Benson, punta, - Nam Cực (AQ)
Nearby
vĩ độ: S 62° 38' 34"
kinh độ: W 61° 17' 24"
Đất Nước: , Nam Cực (AQ)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: -3.26° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
áp lực: 1020.96 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!