Battargi, Karnātaka - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 17° 24' 41"
kinh độ: E 76° 33' 52"
Đất Nước: Karnātaka, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 26.28° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 72%
áp lực: 1007.97 hPa
Các sân bay
- Sholapur [SSE]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!