Battargi, Karnātaka - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 17° 24' 41"
kinh độ: E 76° 33' 52"
Đất Nước: Karnātaka, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 24.41° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 68%
áp lực: 1011.73 hPa
Các sân bay
- Sholapur [SSE]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!