Basse Terre, - Quiana thuộc Pháp (GF)
Nearby
vĩ độ: N 4° 50' 11"
kinh độ: W 52° 28' 58"
Đất Nước: , Quiana thuộc Pháp (GF)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 26.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
- Cayenne-Rochambeau [CAY]
- Kourou Airport [QKR]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!