Barsletta, Sør-Trøndelag - Na Uy (NO)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 63° 40' 32"
  kinh độ: E 9° 51' 35"
  Đất Nước: Sør-Trøndelag, Na Uy (NO)
  dân số: NA
  Tuyết rơi nhẹTuyết rơi nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: -7.3° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 85%
  áp lực: 1013 hPa
  Các sân bay
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!