Barleta, Republika Srpska - Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na (Bosnia và Herzegovina) (BA)
Nearby
vĩ độ: N 43° 37' 34"
kinh độ: E 19° 4' 48"
Đất Nước: Republika Srpska, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na (Bosnia và Herzegovina) (BA)
dân số: NA
ánh sáng cường độ mưa phùnánh sáng cường độ mưa phùn
nhiệt độ hiện tại: 7.18° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 93%
áp lực: 1021 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!