Bargadwa, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 27° 18' 45"
kinh độ: E 82° 42' 17"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 27.2° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 69%
áp lực: 1011.18 hPa
Các sân bay
- Bhairahawā [BWA]
- Faizabad Airport
- Tarigaun Airport [DNP]
- Gorakhpur Airport [GOP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!