Baretta, Veneto - Italia (Ý) (IT)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 45° 19' 16"
  kinh độ: E 11° 58' 39"
  Đất Nước: Veneto, Italia (Ý) (IT)
  dân số: 37
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 9.9° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 74%
  áp lực: 1004 hPa
  Các sân bay
  - Padua Airport
  - Aeroporto di Venezia-Lido
  - Venice Marco Polo Airport [VCE]
  - Treviso Airport [TSF]
  - Istrana
  - Vicenza Airport [VIC]
  - Ferrara
  - Verona Villafranca Airport [VRN]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!