Baretta, Limpopo - Nam Phi (ZA)
Nearby
vĩ độ: S 23° 1' 54"
kinh độ: E 30° 15' 28"
Đất Nước: Limpopo, Nam Phi (ZA)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 22.92° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 40%
áp lực: 941.44 hPa
Các sân bay
- Thohoyandou Airport [THY]
- Giyani Airport [GIY]
- Tzaneen Airport [LTA]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!