Baretta, Limpopo - Nam Phi (ZA)
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 23° 1' 54"
  kinh độ: E 30° 15' 28"
  Đất Nước: Limpopo, Nam Phi (ZA)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 23.37° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 47%
  áp lực: 931.73 hPa
  Các sân bay
  - Thohoyandou Airport [THY]
  - Giyani Airport [GIY]
  - Tzaneen Airport [LTA]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!