Barbadi, Mahārāshtra - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 20° 24' 23"
kinh độ: E 77° 40' 59"
Đất Nước: Mahārāshtra, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 26.49° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 44%
áp lực: 982.8 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!