Bara Tāl, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 26° 34' 29"
kinh độ: E 82° 35' 26"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 18.74° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 96%
áp lực: 1021.95 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!