Baowan, Henan Sheng - Trung Quốc (CN)
Nearby
vĩ độ: N 32° 39' 41"
kinh độ: E 112° 26' 27"
Đất Nước: Henan Sheng, Trung Quốc (CN)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 4.46° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 80%
áp lực: 1023 hPa
Các sân bay
- Nanyang Jiangying Airport [NNY]
- Xiangfan Airport [XFN]
- Guangzhou MR Air Base [LHK]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Baowan%2BHenan%2BSheng%2BTrung%2BQu%E1%BB%91c%2BCN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!