Bānswāda, Telangana - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 18° 12' 37"
kinh độ: E 77° 42' 50"
Đất Nước: Telangana, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 38.2° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 19%
áp lực: 1004.85 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!