Bānswāda, Telangana - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 18° 12' 37"
kinh độ: E 77° 42' 50"
Đất Nước: Telangana, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 23.24° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 97%
áp lực: 966.05 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!