Banka Gavrilovskaya, Krasnoyarskiy - Nga (RU)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 76° 0' 56"
  kinh độ: E 92° 25' 0"
  Đất Nước: Krasnoyarskiy, Nga (RU)
  dân số: NA
  Mây cụmMây cụm
  nhiệt độ hiện tại: -6.52° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 97%
  áp lực: 1020.67 hPa
  Các sân bay
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!