Banglo Ki Kāndi, State of Uttarakhand - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 30° 28' 54"
kinh độ: E 78° 1' 58"
Đất Nước: State of Uttarakhand, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 10.81° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 70%
áp lực: 869.14 hPa
Các sân bay
- Jolly Grant Airport [DED]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!