Banglo Ki Kāndi, State of Uttarakhand - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 30° 28' 54"
kinh độ: E 78° 1' 58"
Đất Nước: State of Uttarakhand, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 16.73° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 52%
áp lực: 867.48 hPa
Các sân bay
- Jolly Grant Airport [DED]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!