Banganwān Nānkār, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
  vĩ độ: N 27° 10' 14"
  kinh độ: E 82° 32' 17"
  Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
  dân số: NA
  Mưa nhẹMưa nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: 28.6° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 75%
  áp lực: 998.52 hPa
  Các sân bay
  - Faizabad Airport
  - Bhairahawā [BWA]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!