Banaran, Trung Java - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 7° 15' 0"
kinh độ: E 110° 3' 18"
Đất Nước: Trung Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 31.46° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 70%
áp lực: 1011 hPa
Các sân bay
- Achmad Yani International Airport [SRG]
- Yogyakarta International Airport [YIA]
- Sân bay quốc tế Adisucipto [JOG]
- General Sudirman Airport [PWL]
- Adisumarmo International Airport [SOC]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!