Balhāri, Himachal Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 31° 1' 45"
kinh độ: E 77° 19' 0"
Đất Nước: Himachal Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mưa vừaMưa vừa
nhiệt độ hiện tại: 2.28° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 96%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
- Shimla Airport [SLV]
- Chandigarh International Airport [IXC]
- Patiala Airport
- Kullu Manali Airport [KUU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!