Balgod, Karnātaka - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 13° 57' 47"
kinh độ: E 74° 37' 20"
Đất Nước: Karnātaka, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 25.69° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 74%
áp lực: 1011 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!