Bākarganj, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 26° 20' 36"
kinh độ: E 82° 38' 9"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 31.2° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 34%
áp lực: 1002.84 hPa
Các sân bay
- Faizabad Airport
- Gorakhpur Airport [GOP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!