Babakankupa, Tây Java - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 7° 22' 55"
  kinh độ: E 108° 3' 28"
  Đất Nước: Tây Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
  dân số: NA
  Mưa nhẹMưa nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: 19.92° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 99%
  áp lực: 928.55 hPa
  Các sân bay
  - Tasikmalaya / Cibeureum [TSY]
  - Cijulang Nusawiru Airport [CJN]
  - Lapangan Terbang Sulaeman
  - Husein Sastranegara International Airport [BDO]
  - Penggung Airport [CBN]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!