Az Zu‘aytirī, Muḩāfaz̧at al Jawf - Yemen (YE)
Nearby
vĩ độ: N 16° 40' 20"
kinh độ: E 44° 22' 9"
Đất Nước: Muḩāfaz̧at al Jawf, Yemen (YE)
dân số: 28
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 19.01° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 24%
áp lực: 1010 hPa
Các sân bay
- Sadah Airport [SYE]
- Albuq Airport [BUK]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Az%2BZu%E2%80%98aytir%C4%AB%2BMu%E1%B8%A9%C4%81faz%CC%A7at%2Bal%2BJawf%2BYemen%2BYE&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!