, - ()
Nearby
vĩ độ: N 41° 37' 50"
kinh độ: E 22° 50' 32"
Đất Nước: Berovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 9.76° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 89%
áp lực: 1019 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!