Āqbolāgh Darrehsī, Ardabīl - I-ran (IR)
Nearby
vĩ độ: N 38° 21' 42"
kinh độ: E 47° 44' 3"
Đất Nước: Ardabīl, I-ran (IR)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 27.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 30%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
- Ardabil Airport [ADU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!