Anshang, Shanxi Sheng - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 35° 39' 13"
kinh độ: E 112° 22' 58"
Đất Nước: Shanxi Sheng, Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 20.61° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 36%
áp lực: 1011 hPa
Các sân bay
- Linfen Qiaoli Airport [LFQ]
- Changzhi Wangcun Airport [CIH]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Anshang%2BShanxi%2BSheng%2BTrung%2BHoa%2BCN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!