Anshan, Zhejiang Sheng - Trung Quốc (CN)
Nearby
vĩ độ: N 28° 31' 57"
kinh độ: E 120° 53' 19"
Đất Nước: Zhejiang Sheng, Trung Quốc (CN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 16.16° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 96%
áp lực: 1014 hPa
Các sân bay
- Taizhou Luqiao Airport [HYN]
- Wenzhou Yongqiang International Airport [WNZ]
- Dongyang Hengdian General Airport [HEW]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Anshan%2BZhejiang%2BSheng%2BTrung%2BQu%E1%BB%91c%2BCN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!