Anchan, Nassarawa - Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
Nearby
vĩ độ: N 9° 2' 14"
kinh độ: E 8° 17' 32"
Đất Nước: Nassarawa, Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 31.17° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 15%
áp lực: 1014 hPa
Các sân bay
- Yakubu Gowon Airport [JOS]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!