Āmdi, Chhattisgarh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 21° 11' 13"
kinh độ: E 81° 19' 5"
Đất Nước: Chhattisgarh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 28.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 21%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
- Swami Vivekananda Airport [RPR]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!