Alul, Trung Sulawesi - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 1° 18' 50"
kinh độ: E 123° 1' 41"
Đất Nước: Trung Sulawesi, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 30.46° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 62%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
- Syukuran Aminuddin Amir Airport [LUW]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!