Al Ghārah, Ḩaḑramawt - Yemen (YE)
vĩ độ: N 14° 47' 20"
kinh độ: E 49° 23' 7"
Đất Nước: Ḩaḑramawt, Yemen (YE)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 26.98° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 67%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
- Riyan International Airport [RIY]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Al%2BGh%C4%81rah%2B%E1%B8%A8a%E1%B8%91ramawt%2BYemen%2BYE&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!