Āgh Darreh, Lorestān - I-ran (IR)
vĩ độ: N 38° 22' 33"
kinh độ: E 47° 45' 26"
Đất Nước: Lorestān, I-ran (IR)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 27.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 30%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
- Ardabil Airport [ADU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!