Adriātoli, Jharkhand - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 24° 3' 12"
kinh độ: E 83° 53' 57"
Đất Nước: Jharkhand, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 15.75° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 77%
áp lực: 993.62 hPa
Các sân bay
- Muirpur Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!