‘Abbāsābād, Khorāsān-e Jonūbī - I-ran (IR)
Nearby
vĩ độ: N 31° 41' 38"
kinh độ: E 59° 23' 1"
Đất Nước: Khorāsān-e Jonūbī, I-ran (IR)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 27.35° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 23%
áp lực: 1008 hPa
Các sân bay
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=%E2%80%98Abb%C4%81s%C4%81b%C4%81d%2BKhor%C4%81s%C4%81ne%2BJon%C5%ABb%C4%AB%2BIran%2BIR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!