, - ()
ਵਿਥਕਾਰ: N 41° 42' 29"
ਲੰਬਕਾਰ: W 87° 46' 19"
ਦੇਸ਼: ਇਲੀਨਾਏ, ਯੂ.ਐੱਸ. (US)
ਆਬਾਦੀ: NA
Few cloudsFew clouds
ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: -11.05° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 67%
ਦਬਾਅ: 1026 hPa
ਹਵਾਈਅੱਡੇ
ਵੀਡੀਓ
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=%2B&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
ਟਿੱਪਣੀ
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!