Barleta, Republika Srpska - ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ (BA)
Nearby
  ਵਿਥਕਾਰ: N 43° 37' 34"
  ਲੰਬਕਾਰ: E 19° 4' 48"
  ਦੇਸ਼: Republika Srpska, ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ (BA)
  ਆਬਾਦੀ: NA
  Light rainLight rain
  ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: 1.43° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
  ਦਬਾਅ: 1025 hPa
  ਹਵਾਈਅੱਡੇ
  ਵੀਡੀਓ
  ਟਿੱਪਣੀ
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!